PAKET UMROH RAMADHAN PAKET UMROH RAMADHAN

Haji Plus

PAKET UMROH RAMADHAN

Insya Allaah Keberangkatan : Tgl 18 Sep 2015 /5 Dzulhijjah 1436H

(Saudi Airlines SV 837 18 Sep 2015 SINJED 17.00 – 20.45)
Jakarta – Singapore – Jeddah – Mekkah

 

Insya Allaah Kepulangan : Tgl 08 Oct 2015 / 25 Dzulhijjah 1436H

(Saudi Airlines SV 816 08 Oct 2015 JEDCGK 21.00 – 11.05)

Hari Ke Tanggal Masehi Tanggal Hijriah Keterangan
1 18 Sep 2015 5 Dzhjj 1436 H Jakarta-Jeddah-Makkah-Aziziyah
2 19 Sep 2015 6 Dzhjj 1436 H Aziziyah Hotel Singgah
3 20 Sep 2015 7 Dzhjj 1436 H Aziziyah Hotel Singgah
4 21 Sep 2015 8 Dzhjj 1436 H Aziziyah Persiapan Wukuf
5 22 Sep 2015 9 Dzhjj 1436 H AZIZIYAH – MINA – ARAFAH – MUZDALIFAH
6 23 Sep 2015 10 Dzhjj 1436 H THAWAF IFADHOH & Sa’i ( Tahalul ) – Melontar AQOBAH
7 24 Sep 2015 11 Dzhjj 1436 H Apartment ( Aziziyah ) – MINA ULA – WUSTHO – AQOBAH
8 25 Sep 2015 12 Dzhjj 1436 H Apartment ( Aziziyah ) – MINA – ULA – WUSTHO – AQOBAH. Selesailah Ibadah Haji Anda (Nafar Awal)
9 26 Sep 2015 13 Dzhjj 1436 H Persiapan ke Madinah
10 27 Sep 2015 14 Dzhjj 1436 H Check in hotel Madinah
11 28 Sep 2015 15 Dzhjj 1436 H Ziarah ke Makam Rasulullah di Raudhah
12 29 Sep 2015 16 Dzhjj 1436 H City Tour kota Madinah
13 30 Sep 2015 17 Dzhjj 1436 H Memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi
14   18 Dzhjj 1436 H Memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi
15   19 Dzhjj 1436 H Memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi
16   20 Dzhjj 1436 H Menuju kota Makkah, check in hotel Makkah, umroh pertama (thawaf, sa’i, tahalul)
17   21 Dzhjj 1436 H Memperbanyak ibadah di Masjid al-Haram
18   22 Dzhjj 1436 H City Tour kota Makkah, miqot di Ja’ronah
19   23 Dzhjj 1436 H Memperbanyak ibadah di Masjid al-Haram
20   24 Dzhjj 1436 H Mekkah – Jeddah – Jakarta
21   25 Dzhjj 1436 H Insya Allah tiba di Jakarta hari ini pukul 11.05 WIB
...